Sedan 2007 har jag på heltid jobbat med e handel och digital marknadsföring. Sedan 1991 har jag varit egen företagare inom reklam i både fast och abstrakt form. Mina två största startup´s är RollUp-Kungen och branschkedjan 4Sign Norden som numera drivs framgångsrikt i annan regi.

Att driva e handel betyder att du måste inte bara bemästra din grundläggande affärsidé utan du måste även förstå komplexiteten med allt det tekniska kring e handel och digital närvaro. Att själv ha kontroll på alla dess delar är i princip omöjligt.

Med min ”seniora” erfarenhet i de flesta led inom e handel kan jag vara ett bra bollplank inom de områden du känner att din egen kompetens inte räcker till. Upplägget är enkelt! Du frågar och jag svarar. Inga löpande avtal utan du betalar bara för den tid när du behöver hjälp.

Vanliga områden är: Konkurrentanalyser, Second Opinion på avtalsskrivningar, Sakkunnig i rättstvist, Review av din annonsering på Google eller Facebook.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om ett ev mentorskap.